ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γεώργιος Π. Τρύπης

Ο συμβολαιογράφος Γεώργιος Π. Τρύπης διατηρεί γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 22.
​Με άρτια επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία, παρέχει υπηρεσίες με άψογο επαγγελματισμό και εχεμύθεια, στοχεύοντας στην αποτελεσματική επίλυση των θεμάτων που αναλαμβάνει. Ο Γεώργιος Τρύπης ασχολείται με όλες τις υποθέσεις που άπτονται της ειδικότητας του συμβολαιογράφου, ενώ παρέχει και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

​Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αξιοπιστία και σεβασμό προς τον πελάτη, ο εν λόγω συμβολαιογράφος προβαίνει σε συμβολαιογραφικές πράξεις παντός είδους, από πληρεξούσια, προσύμφωνα & οριστικά συμβόλαια έως και συστάσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές & λύσεις εταιρειών.

image-170341-divider2.png?1467027903070

Αναλυτικότερα, ο συμβολαιογράφος Γεώργιος Τρύπης, στη Θεσσαλονίκη, παρέχει συμβολαιογραφικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο εύρος υποθέσεων, όπως: Αγοραπωλησίες Οικοπέδων και Ακινήτων, Γονικές Παροχές, Αποδοχές Κληρονομιάς, Πληρεξούσια & Ανακλήσεις Πληρεξουσίων, Δωρεές & Ανακλήσεις Δωρεών, Συστάσεις και Λύσεις εταιρειών.
​Εργολαβικά Προσύμφωνα, Σύμφωνα Συμβίωσης, Αναγνωρίσεις Πατρότητας/Εξώγαμων Τέκνων κ.λπ. Γενικότερα, ο Γεώργιος Τρύπης συντάσσει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εγκυρότητα συμφωνιών που σχετίζονται με τρεις τομείς δικαίου: την πολεοδομική και οικοδομική νομοθεσία, το οικογενειακό δίκαιο και το εμπορικό δίκαιο.

Επισκεφθείτε το γραφείο του συμβολαιογράφου Γεωργίου Τρύπη, στη Θεσσαλονίκη, για να σας υποστηρίξει – καλύψει σε κάθε υπόθεσή σας, με γνώμονα πάντα την επιτυχή διεξαγωγή των θεμάτων σας και την προάσπιση των συμφερόντων σας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. ​

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


 • Αγοραπωλησίες Οικοπέδων και Ακινήτων
Σύνταξη απαιτούμενων συμβολαίων και Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης, που συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

 • Γονικές Παροχές 
Συμβολαιογραφικές πράξεις (μεταξύ γονέων και παιδιών) που αφορούν σε ακίνητα. 
Σύνταξη του κειμένου του συμβολαίου, το οποίο περιλαμβάνει την περιγραφή και το ιστορικό κτήσεως του ακινήτου, τους ειδικούς όρους & την αποδοχή από μέρος του τέκνου.
 • Ανακλήσεις Γονικών Παροχών
 • Αποδοχές Κληρονομιάς 
«Η δήλωση βουλήσεως του προσωρινού κληρονόμου με την οποία θέλει να είναι και οριστικός κληρονόμος. 

Εφόσον αποδέχεται, παραιτείται από το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά που του έχει επαχθεί».
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στο συμβολαιογράφο, προκειμένου να προβείτε σε αποδοχή κληρονομιάς ακινήτου είναι τα εξής:   
- Τίτλος κτήσεως 
- Φωτοτυπίες ταυτοτήτων όλων των κληρονόμων 
- Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών όλων των κληρονόμων
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου 
- Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών 
- Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης ή Πιστοποιητικό δημοσίευσης διαθήκης
- Επικυρωμένο αντίγραφο της διαθήκης   
- Κτηματολογικό διάγραμμα
- Αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας 
 • Πληρεξούσια & Ανακλήσεις Πληρεξουσίων
Σύνταξη κειμένου πληρεξουσίου

H χορήγηση πληρεξουσίου παρέχει εξουσίες στον αντιπρόσωπο, γι’ αυτό και πρέπεινα είστε προσεκτικοί ως προς το πρόσωπο στο οποίο χορηγείτε εξουσίες.

 • Δωρεές & Ανακλήσεις Δωρεών

 • Αναγνώριση Πατρότητας - Εξώγαμων Τέκνων

 • Σύμφωνα Συμβίωσης
Σύμφωνο συμβίωσης είναι μία συμφωνία δύο προσώπων (άνδρα και γυναίκας) ότι θέλουν να ζουν μαζί, χωρίς να συνάψουν γάμο μεταξύ τους.

Η σύμβαση αυτή υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους, ενώπιον του συμβολαιογράφου
και καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο.
 • Συναίνεση Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Σύνταξη σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων.  
 • Συστάσεις και Λύσεις εταιρειών
 • Εταιρικά Μερίδια & Μεταβίβαση Μετοχών
 • Εργολαβικά Προσύμφωνα
 • Μεταβιβάσεις Αδειών ΤΑΧΙ και Λεωφορείων
 • Ένορκες Βεβαιώσεις
 • Leasing και άλλες Νομικές Υπηρεσίες
 • Διαθήκες & Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών
 • Σύσταση Οριζοντίου και Καθέτου Ιδιοκτησίας
«Σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας: η πράξη με την οποία σε οικόπεδο που ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες, με περισσότερες από μία οικοδομές (ή προς ανέγερση οικοδομές), ορίζεται ότι κάθε οικοδομή θα αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία με συγκεκριμένο ποσοστό επί του οικοπέδου»

«Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας: η πράξη με την οποία ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου το διαιρεί και δημιουργεί περισσότερες αυτοτελείς ιδιοκτησίες, κάθε μία εκ των οποίων έχει ένα ορισμένο ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο» 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

image-170341-divider2.png?1467028159934
Γεώργιος Π. Τρύπης
Συμβολαιογράφος 

Φραγκίνη 9, ΤΚ 54624, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 222923  |  Κιν.: 6932 284847
email: info@tripisgiorgos.gr 
gtripis@otenet.gr

Αυτή η ιστοσελίδα προστατεύεται από reCAPTCHA και Google Πολιτική Απορρήτου και Terms of Service ισχύουν.